omslag ponton nummer 1 2021

Jag vill bara ut

Vad gör den fysiska isoleringen med våra liv? Redaktionen skriver en gemensam dagbok om en vinter av rastlöshet, videomöten och väggar som kryper närmare (15.12. Jag öppnar fönstret för att kunna andas. Någon hostar. Jag stänger fönstret)

och ponton bjuder in poeten Nachla Libre, som ger oss två nyskrivna dikter (11:18 / Elstängsel kring mitt hjärta / Varningsskyltar kring elstängsel / Vallgrav runt varningsskyltar / Rabiessmittade hundar kring vallgrav / Vakttorn kring rabiessmittade hundar / Skyttar med k-pist i vakttorn)

och Rita Kristola Wiklund intervjuar författaren och kritikern Hanna Johansson om romanen Antiken (En roman som förlaget använder i sin marknadsföring är ”Lolita”. Jag försökte inte skriva en parafras på den, men var intresserad av en egenskap som den har: att berättarjaget är manipulativt och i färd med att övertyga sin läsare om någonting)

och Emanuel Remi reflekterar över nattmörkrets fasor och lockelser (Att skilja på stjärnor och satelliter, och undra var månen tagit vägen. Att undra om en av satelliterna egentligen är ett ufo, eller om det plötsligt ska uppenbaras ett okänt ljusfenomen)

och Niko Erfani och Saga Ivéus Wenglert diskuterar sista delen i Karin Smirnoffs trilogi om Jana Kippo (Det jag läste och det jag inte kunde förbise förstörde det som jag ville skulle vara det perfekta avslutet, och jag vill inte att Jana Kippo ska få ett avslut som inte är värdigt henne)

och utifrån en dikt av Inez Billing funderar Judith Löjdquist Springhorn på googlandets funktion i våra liv (Frågorna man googlar för att inte behöva ställa dem högt. Frågor och tankar som känns fel, konstiga och helt absurda – någon måste väl ha ett svar? Och kanske är just det poängen: man hittar alltid ett svar. Även om det inte finns ett)

och Linnea Hansen skriver en namnkrönika om slokande liljekonvaljer och viskningar ut i det tomma (Nu är det bara jag som ligger kvar i gräset. Känner hur daggen märker kläderna och hur kylan knottrar mina armar. Små vita glimtar överallt, men du är ingenstans)

och numrets insända bidrag kommer från Cornelia Lelinge, Iris Åberg, Pontus Magnusson, Sara Falkén, Samuel Kiby Berglöf, Elsa Meyer, Signe Fagerroos, Mira Hjohlman, Eddie Zeitoun, Aya Kanbar, Sara Masri, Inez Billing, Miva A, Linnea Schönning, Allis Berglund och Agnes Kovács Modin. Omslagsbilden är ett verk av Sara Raffaelli.