Välkommen till ponton!

Vi är en litteraturtidskrift för och av unga, dit alla mellan 14 och 21 år är välkomna att skicka texter eller bilder. Utöver de insända bidragen publicerar vi i varje nummer artiklar, intervjuer, samtal, krönikor och recensioner av vår ungdomsredaktion. Det är också redaktionen som tillsammans läser alla texter som kommer in, diskuterar dem och väljer ut vilka som kommer med i tidningen. Våra möten äger rum på Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm.

ponton grundades 1998, och sedan dess har vi fyra gånger nominerats till utmärkelsen Årets Kulturtidskrift. Fjärde gången vann vi! Det var 2009 och juryn skrev i sin motivering att vi ”karakteriseras av ett nyfiket samtal där många grupper möts: författare, läsare, kritiker, texter, bilder. Här utformas, prövas och levs olika estetiker med vild och smittande energi”. Och visst vill vi vara en plats för ett vilt och smittande skapande, men också för det ovissa och rädda, det som söker sin röst.

Vi skulle kunna skryta med att vi var de första att publicera Johannes Anyuru, Amanda Svensson, Shima Niavarani och många andra poeter, prosaister och dramatiker, men vi vill hellre understryka att ponton inte är ”framtidens litteratur”, utan dagens. Vi tycker inte att unga människor är ”lovande” eller ”blivande” eller att ungas skapande är ”ett löfte om kommande verk” – löftena är redan infriade och verken redan här. ponton finns för att fler ska få läsa dem.

ponton utges av Föreningen tidskriften Ponton, vars stadgar du kan läsa här. ponton har en upplaga på 1000 exemplar och stöds av Statens kulturråd, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Solkatten samt Region Stockholm genom Regionbibliotek Stockholm. Ansvarig utgivare är Martina Lowden.

bloggen
Högljudda grannar och uteblivna studentfiranden Maria Lorentzon

Under våren har en mängd texter sänts in till oss och som vanligt har vi i redaktionen läst, funderat och diskuterat vilka som ska publiceras i det kommande numret. Det har varit en ovanlig vår vilket återspeglas i många bidrag. Vi har fått in dikter om… Läs mer

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »