Genesis  

2020-06-2  |  Maria Lorentzon

 

I begynnelsen var Smittan, och Smittan var hos Gud, och Smittan var Guds.

Detta var i begynnelsen hos Gud.

Genom den har allt förgått, och utan den har det fortgått, det som är till.

4 Smittan innebar död, och döden var människornas skräck.

Och skräcken var för smittspridningen, som icke ännu hade initierats därmed.

6 En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Index.

Han kom såsom ett vittne, för att vittna om förfallet, på det att alla skulle komma vandra samma öde, genom honom.

Icke var han döden, men han skulle vittna om den.

Den sanna Smittan, den som övertar alla människor, skulle nu komma i världen.

10 I världen var han, Index, och genom honom hade världsnyheten blivit till, men världen ville icke veta av honom.

11 Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.

12 Men åt alla dem som togo emot honom gav han över Smittan, som innebar att kliva ner i döden och fördärvet, åt de som litade på hans namn och ta i hans hand;

13 och de hava blivit infekterade, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Guds sändebud.

14 Och Smittan vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo dess fördärv, vi sågo liksom en enfödd Sons kraftfullhet från sin Fader, och han var full av febrig nåd och andnöd.

15 Index vittnar om undergången, han ropar och säger: »Det var om denne jag sade: ’Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr ner i dödsriket än jag.’»

 

Linnea Sjöberg, 19 år, Göteborg

bloggen
Högljudda grannar och uteblivna studentfiranden Maria Lorentzon

Under våren har en mängd texter sänts in till oss och som vanligt har vi i redaktionen läst, funderat och diskuterat vilka som ska publiceras i det kommande numret. Det har varit en ovanlig vår vilket återspeglas i många bidrag. Vi har fått in dikter om… Läs mer

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »