Tidskriften ponton utlyser en novelltävling med tema KULTURENS DÖD. Du som är mellan 14–21 år inbjuds att skicka in en novell som har att göra med temat.

Håller kulturen på att dö? Är den död sen länge? Vem är skyldig? Är det samma som dödade Gud och författaren? Vad skulle ersätta kulturen om den dog?
KULTURENS DÖD berör många olika ämnen.
Bokbål och söndersprängda helgedomar.
Behovet eller frånvaron av konst, musik och litteratur under postapokalypsen.
Kulturkrig. Att berövas sin kultur, sin identitet och sitt språk.
Det ohämmade, naturliga och djuriska som frodas när när den avmätta, civiliserade kulturmänniskan går under.
Degenererad konst. Kultur som är så gränsöverskridande och oberäknelig att det finns de som gärna skulle se den död och oskadliggjord.
Och mycket mera.

Vi ser ivrigt fram emot att läsa din novell om KULTURENS DÖD. Skriv mellan 1000 – 15 000 tecken och skicka ditt bidrag till skriv@ponton.nu senast den 11/8-2019. Vinnaren får 6000 kr och sin novell publicerad i ponton.

bloggen
Mini-poesi-festival i Malmö Maria Lorentzon

Den 13 oktober åker redaktionen till Malmö och arrangerar en mini-festival på Malmö stadsbibliotek/KRUT.  Det blir workshop i kreativt skrivande, öppen scen, release av det nya ponton-numret och framträdanden av bland annat Lilja Hejdenberg och Katra Shukri. Tider och program hittar du här!

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »