Välkommen till ponton!

Vi är en litteraturtidskrift för och av unga, dit alla mellan 14 och 21 år är välkomna att skicka texter eller bilder. Utöver de insända bidragen publicerar vi i varje nummer artiklar, intervjuer, samtal, krönikor och recensioner av vår Stockholmsbaserade redaktion, som består av cirka femton ungdomar och tre vuxna. Det är också redaktionen som tillsammans läser alla texter som kommer in, diskuterar dem och väljer ut vilka som kommer med i tidningen. Våra möten äger rum i Asplundshuset, Stockholms Stadsbibliotek vid Odenplan.

ponton grundades 1998, och sedan dess har vi fyra gånger nominerats till utmärkelsen Årets Kulturtidskrift. Fjärde gången vann vi. Det var 2009 och juryn skrev i sin motivering att vi ”karakteriseras av ett nyfiket samtal där många grupper möts: författare, läsare, kritiker, texter, bilder. Här utformas, prövas och levs olika estetiker med vild och smittande energi”. Och visst vill vi vara en plats för ett vilt och smittande skapande, men också för det ovissa och rädda, det som söker sin röst.

Vi skulle kunna skryta med att vi var de första att publicera Johannes Anyuru, Amanda Svensson, Shima Niavarani och många andra poeter, prosaister och dramatiker, men vi vill hellre understryka att ponton inte är ”framtidens litteratur”, utan dagens. Vi tycker inte att unga människor är ”lovande” eller ”blivande” eller att ungas skapande är ”ett löfte om kommande verk” – löftena är redan infriade och verken redan här. ponton finns för att fler ska få läsa dem.

 

ponton har en upplaga på 1200 exemplar och stöds av Statens kulturråd, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Solkatten samt Stockholms läns landsting genom Regionbibliotek Stockholm. Ansvarig utgivare är Staffan Engstrand.

bloggen
6000 kronor till bästa novellen! Martina Lowden

Tidskriften ponton utlyser en novelltävling på temat KULTURENS DÖD för alla mellan 14 – 21 år Håller kulturen på att dö? Är den död sen länge? Vem är skyldig? KULTURENS DÖD berör många olika ämnen. Bokbål och söndersprängda helgedomar. Behovet eller frånvaron av… Läs mer

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »