Jag skriver i dina ord – publiceras i ponton

2016-12-23  |  Maria Lorentzon

Forum för poesi och prosa anordnar för tredje året i rad en skrivtävling för alla gymnasie-elever i Sverige.
Bidraget ska bestå av en egen valfri typ av litterär text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext.

Skicka in ditt bidrag senast 26 feb och utöver en fin vinstsumma plubliceras vinnaren i ponton!
Läs mer på www.jagskriver.nu

bloggen
6000 kronor till bästa novellen! Martina Lowden

Tidskriften ponton utlyser en novelltävling på temat KULTURENS DÖD för alla mellan 14 – 21 år Håller kulturen på att dö? Är den död sen länge? Vem är skyldig? KULTURENS DÖD berör många olika ämnen. Bokbål och söndersprängda helgedomar. Behovet eller frånvaron av… Läs mer

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »