Jag skriver i dina ord – publiceras i ponton

2016-12-23  |  Maria Lorentzon

Forum för poesi och prosa anordnar för tredje året i rad en skrivtävling för alla gymnasie-elever i Sverige.
Bidraget ska bestå av en egen valfri typ av litterär text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext.

Skicka in ditt bidrag senast 26 feb och utöver en fin vinstsumma plubliceras vinnaren i ponton!
Läs mer på www.jagskriver.nu

bloggen
Mini-poesi-festival i Malmö Maria Lorentzon

Den 13 oktober åker redaktionen till Malmö och arrangerar en mini-festival på Malmö stadsbibliotek/KRUT.  Det blir workshop i kreativt skrivande, öppen scen, release av det nya ponton-numret och framträdanden av bland annat Lilja Hejdenberg och Katra Shukri. Tider och program hittar du här!

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »