Jag skriver i dina ord – publiceras i ponton

2016-12-23  |  Maria Lorentzon

Forum för poesi och prosa anordnar för tredje året i rad en skrivtävling för alla gymnasie-elever i Sverige.
Bidraget ska bestå av en egen valfri typ av litterär text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext.

Skicka in ditt bidrag senast 26 feb och utöver en fin vinstsumma plubliceras vinnaren i ponton!
Läs mer på www.jagskriver.nu