Poesiintresserade, se hit!

2015-08-26  |  ponton

Ponton har fått förfrågan från en litteraturforskare som vill intervjua dig som är mellan 18 och 20 år gammal och läser och/eller skriver poesi. Det handlar om poesianvändning i skolan och på fritiden och intervjun kommer ta ungefär en timme och göras på nätet någon tid som passar.

Om du skulle vilja delta eller höra mer om studien så hör av dig till:
Anna Sigvardsson,
doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet
anna.sigvardsson@ltu.se

Studien ska användas i ett doktorandprojekt och ska förhoppningsvis hjälpa svensklärare och andra använda poesi i undervisningen.

bloggen
Mini-poesi-festival i Malmö Maria Lorentzon

Den 13 oktober åker redaktionen till Malmö och arrangerar en mini-festival på Malmö stadsbibliotek/KRUT.  Det blir workshop i kreativt skrivande, öppen scen, release av det nya ponton-numret och framträdanden av bland annat Lilja Hejdenberg och Katra Shukri. Tider och program hittar du här!

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »