Poesiintresserade, se hit!

2015-08-26  |  ponton

Ponton har fått förfrågan från en litteraturforskare som vill intervjua dig som är mellan 18 och 20 år gammal och läser och/eller skriver poesi. Det handlar om poesianvändning i skolan och på fritiden och intervjun kommer ta ungefär en timme och göras på nätet någon tid som passar.

Om du skulle vilja delta eller höra mer om studien så hör av dig till:
Anna Sigvardsson,
doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet
anna.sigvardsson@ltu.se

Studien ska användas i ett doktorandprojekt och ska förhoppningsvis hjälpa svensklärare och andra använda poesi i undervisningen.

bloggen
6000 kronor till bästa novellen! Martina Lowden

Tidskriften ponton utlyser en novelltävling på temat KULTURENS DÖD för alla mellan 14 – 21 år Håller kulturen på att dö? Är den död sen länge? Vem är skyldig? KULTURENS DÖD berör många olika ämnen. Bokbål och söndersprängda helgedomar. Behovet eller frånvaron av… Läs mer

Äldre inlägg
Visa alla blogginlägg »